LONGHI GROUP

70% av kraften som benyttes til produksjons fremstilling av strekkmetall, blir generert av solcelle anlegg. Årlig produksjon på ca 1200 MWh

Se ytterlig informasjon