Himlinger

TESTET VED SINTEF

Vi leverer produkter som er vel egnet for støy og akustikk. Testet ved SINTEF, og som er klassifisert til Klasse: A sammen med glava, og klasse C uten. Dette produktet er meget godt egnet til bruk i; trappetårn, off. svømmebasseng /trenings studioer og støyavskjerming i mekaniske bedrifter. Brukes også i terminal bygninger på flyplasser og støyskjermings langs motorveier. Dette for å nevne noe.

MANGE BRUKSMULIGHETER

Egenskapene til strekkmetall og dets evne til å kombineres med lyd-absorberende materiale, kan forbedre den akustiske ytelse for bygninger og rom. Mange bruksmuligheter i tak og vegger av kontorer eller store miljøer som kinoer, teatre, konferansesaler, osv.

Vi kan utføre akustiske undersøkelser, tredimensjonal akustisk simulering/ modellering, støy handlingsplaner i samsvar med de tekniske kravene og akustiske sertifiseringer.